Meny
Förträffliga Östergötland / Reseinspiration / Resor / Svenska resmål / Östergötland

Rökstenen – världens längsta runskrift mitt i mitt Östergötland

Så länge jag kan minnas har historiska platser fascinerat mig. Andaktsfullt läste jag om gamla kyrkor och slott, flyttblock och gravskepp i skolans historieböcker. Jag hade förmånen att bo i Skåne under min skoltid. Då finns det ganska mycket av allt det man läser om i den direkta närheten. När vi för något år sedan tog en roadtrip i Östergötland och ett mycket bekant namn dök upp på en vägskylt slungades jag tillbaka till skolbänken. Fanns den här? I Östergötland? Hur hade jag kunnat missa det? Och nu skulle vi köra precis förbi. Jag pratar om Rökstenen och jag kan berätta att vi stannade. Har du hört talas om Rökstenen?

Det är smått otroliga årtal vi rör oss i för försöka sätta Rökstenen i sitt rätta århundrade. Man vet inte säkert men man tror att den restes och ristades någon gång på 800-talet. Och hur har man då kommit fram till det? Jo runorna skiljer sig avsevärt från de man använde senare på 1000-talet. Men även språket skiljer sig. Det på rökstenen anses vara ålderdomligt och en form av tidig fornnordiska som inte fanns 200 år senare på 1000-talet. Det är svindlande tankar.

Startpunkten i den svenska litteraturens historia?

Rökstenen benämns ibland som startpunkten i den svenska litteraturens historia. Detta är ju faktiskt det äldst bevarade litterära verk vi har. Med sina 760 tecken anses det vara världens längsta runinskrift. Inget dåligt verk att ha som det äldst bevarade med andra ord.

Inskriften på Rökstenen är gjord med så kallad futhark, ett runalfabet med endast sexton tecken vilket troligen gjorde att texten var svårtolkad även för samtida läsare.

Stenens öde från 1600-tal till nutid

Man vet inte var stenen var placerad från början men man tror att den stod relativt nära sin nuvarande plats. Stenen upptäckte man i början av 1600-talet, alltså 800 år efter att den troligen skapades. Då hittade man stenen inmurad med framsidan utåt i stenmuren till en bod för förvaring av tionde som byggts intill Röks kyrka. Kyrkan i sig var från 1100-tlaet. Stenens inskription verkar redan då ha väckt uppståndelse och avtecknades på olika sätt. Men inte mer än så. I en beskrivning av Östergötland från 1760 står det: ”Af gamla Minnes-märken är uti Kyrkobods-muren en Runsten insatt, som är aldeles obegripelig och oläslig.

Röks kyrka idag och Rökstenen precis intill under tak

1843 river man den gamla kyrkan och tioendeboden och först då upptäcks att stenen har runor på alla sidor. Och med alla sidor menas verkligen alla sidor, även smalsidorna så att säga. De tidigare okända sidorna ritades av och sedan murade man in stenen i vapenhuset i den nya kyrkan. 1862 tas stenen på uppmaning av Vitterhetsakademin ut och reses i all sin prakt utanför kyrkan.

1933 flyttar man stenen till sin nuvarande plats utanför kyrkogården och får även ett skyddande tak. Och där står den nu. I runda slängar 1200 år senare för oss att beskåda.

En mytomspunnen koloss

Rökstenen är och förblir troligen mytomspunnen. Runristaren behärskade uppenbarligen tekniker som idag gäckar forskarna. Med lönnrunor och skifferrunor blir texten svårtolkad. Lägger du till det att texten på alla stenens sidor ristades på en koloss som väger ungefär fyra ton och att detta gjorde någon för 1200 år sedan ja då är det om möjligt ännu mer imponerande.

Idag ser vi 257 cm av stenen över mark, 125 cm är under mark. Intill finns en permanent utställning där du kan läsa mer om stenens historia och om Varin som till minne av sin son Vämod satte ett enormt avtryck i historieböckerna. Sällan har jag så mycket velat kunna resa i tiden.

Hitta till Rökstenen

Rökstenen står intill Röks kyrka på turistvägen mellan Väderstad och Ödeshög. Vill du bevittna det främsta exemplaret av 800-talsrunor som världen har att erbjuda? Då är det hit du ska åka. En vägbeskrivning kan du klicka fram här .

Lite mer att läsa på Lite mera rosa

3 Comments

Leave a Reply